Διαγνωστικά Εργαλεία
Στο κέντρο μας για την έγκυρη και σωστή αξιολόγηση των παιδιών και εφήβων, πέρα από την κλινική παρατήρηση και τη χρήση ερωτηματολογίων, χρησιμοποιούμε και τυπικά και άτυπα διαγνωστικά εργαλεία και δοκιμασίες.
Κάποια από τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε:
 • ADOS – 2
 • Δοκιμασία Γραμματικής και Πληροφοριακής Επάρκειας
 • Πρωτόκολλο Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (Π.Λ.Α.Σ.Η.)
 • Κύκλοι Επικοινωνίας
 • Πρωτόκολλο Κοινωνικών & Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων
 • Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξη
 • Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης
 • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
 • ΑΘΗΝΑ τεστ
 • Δοκιμασία Φωνητικής και Φωνολογικής Εξέλιξης
 • DTVP – 2
 • DTVP – 3
 • VMI – Beery
 • Sensory Profile
 • Miller Developmental Scales
 • Achenbach
 • SDQ (Strengths & Difficulties Questionnaires)
 • WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children-III)
 • Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών – ΑΞ.Ε.Λ.
 • First Step
 • Τεστ ανίχνευσης αναγνωστικής ικανότητας
 • Raven τεστ
 • Λάμδα τεστ
Χορήγηση διαγνωστικών εργαλείων

Τα διαγνωστικά εργαλεία χορηγούνται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και οι γονείς ενημερώνονται αναλυτικά για τα αποτελέσματα αλλά και για τη σημασία τους στην ανάπτυξη του παιδιού.

Έπειτα από ένα χρονικό διάστημα (συνήθως μετά από 6-12 μήνες), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, γίνεται επαναχορήγηση του τεστ.

Με την επαναχορήγηση, ενημερώνονται οι γονείς καθώς η πρόοδος του παιδιού είναι μετρήσιμη, και το θεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται με στόχο να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού.

Μαρτυρίες γονέων

Η μικρή σας ζητάει συνέχεια, ξεκινάμε από το σπίτι και σε όλη τη διαδρομή μας λέει να πάμε στο Δημήτρη.

A.K.

Είχαμε απογοητευτεί μετά την διάγνωση του γιατρού, η Γεωργία μας εξήγησε πως μπορούμε να δουλέψουμε με την Σ. για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της και πραγματικά, καταφέραμε πολλά πράγματα.

M.M.

Όλες οι μαμάδες έχουν να πουν τα καλύτερα για εσάς, να μας πείτε τι κάνετε στα παιδιά και σας αγαπάνε τόσο πολύ.

Κ.Σ.

Άνθρωποι εμπιστοσύνης, που μπορείς να βασιστείς.

Γ.Τ.

Τα παιδάκια στο Αγρίνιο είναι τυχερά που έχουν τέτοιους θεραπευτές.

Π.Π.

Το παιδί περιμένει πως και πως να έρθει να παίξετε μαζί.

Μ.Α.