Ειδική Αγωγή
Η Ειδική Αγωγή αναφέρεται στην εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών και εφήβων που παρουσιάζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στη μαθησιακή διαδικασία. Ανταποκρίνεται στους ρυθμούς μάθησης του παιδιού και ενισχύει την ενσωμάτωση και ένταξή του στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.
Η Ειδική Αγωγή λειτουργεί παράλληλα με τα θεραπευτικά προγράμματα και ο ρόλος της είναι εκπαιδευτικός.

Ενώ τα ειδικά θεραπευτικά προγράμματα στοχεύουν στην αποκατάσταση των δυσκολιών του παιδιού η Ειδική Αγωγή έχει σαν στόχο την εκπαίδευση στη βάση που έχει δημιουργηθεί από τους θεραπευτές ώστε το παιδί να κατακτήσει καθημερινούς στόχους και να είναι λειτουργικό.

Συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τους στόχους ενός θεραπευτικού προγράμματος.

Ο Ειδικός παιδαγωγός αξιολογεί και παρεμβαίνει σε δυσκολίες που σχετίζονται με:
 • Κοινωνικές δεξιότητες
 • Συμπεριφορά
 • Οργάνωση της καθημερινής μελέτης
 • Μαθησιακές δυσκολίες (Έκφραση γραπτού και προφορικού λόγου, Προσοχή, Μαθηματικοί υπολογισμοί, Ακουστική και Οπτική Μνήμη, Ανάγνωση, Γραφή, Ορθογραφία, Κατανόηση ιστοριών)
 • Προσχολικές δεξιότητες
 • Σχολική ετοιμότητα
 • Δεξιότητες που αφορούν καθημερινές δραστηριότητες (πχ. φαγητό, ντύσιμο κ.α.)
Διαταραχές που ασχολείται η Ειδική Αγωγή
 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσλεξία)
 • Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 • Γενικευμένες αναπτυξιακές διαταραχές (Νοητική Υστέρηση κ.α.)
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – Asperger
 • Νευρολογικές διαταραχές (Σύνδρομα, Εγκεφαλική παράλυση κ.α.)
Για την παρέμβαση χρησιμοποιούνται τυπικά και άτυπα θεραπευτικά πρωτόκολλα τα οποία επιλέγονται βάσει των εξατομικευμένων αναγκών του παιδιού:
 • Πολυαισθητηριακή μέθοδος
 • Μέθοδος αποκατάστασης Ζάχων
 • Μέθοδος Μαυρομμάτη
 • Παιδικό Ιχνογράφημα
 • Portage
 • Κοινωνικές Ιστορίες
 • TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children – Αντιμετώπιση και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Συναφείς Επικοινωνιακές Δυσκολίες)
 • Pecs (Εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας με εικόνες)
Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση από το τμήμα της Ειδικής Αγωγής, χρησιμοποιούμε τυπικά διαγνωστικά εργαλεία καθώς και κλινική παρατήρηση. Κάποια από τα διαγνωστικά μας εργαλεία είναι:
 • Πρωτόκολλο Λογοθεραπευτικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (Π.Λ.Α.Σ.Η.)
 • Αθηνά τεστ
 • Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών – ΑΞ.Ε.Λ.
 • Λάμδα τεστ
 • Raven τεστ
 • Τεστ ανίχνευσης αναγνωστικής ικανότητας
 • First Step
 • Κύκλοι Επικοινωνίας
Μαρτυρίες γονέων

Η μικρή σας ζητάει συνέχεια, ξεκινάμε από το σπίτι και σε όλη τη διαδρομή μας λέει να πάμε στο Δημήτρη.

A.K.

Είχαμε απογοητευτεί μετά την διάγνωση του γιατρού, η Γεωργία μας εξήγησε πως μπορούμε να δουλέψουμε με την Σ. για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της και πραγματικά, καταφέραμε πολλά πράγματα.

M.M.

Όλες οι μαμάδες έχουν να πουν τα καλύτερα για εσάς, να μας πείτε τι κάνετε στα παιδιά και σας αγαπάνε τόσο πολύ.

Κ.Σ.

Άνθρωποι εμπιστοσύνης, που μπορείς να βασιστείς.

Γ.Τ.

Τα παιδάκια στο Αγρίνιο είναι τυχερά που έχουν τέτοιους θεραπευτές.

Π.Π.

Το παιδί περιμένει πως και πως να έρθει να παίξετε μαζί.

Μ.Α.