Υπηρεσίες Εποπτείας σε επαγγελματίες

Η κλινική εποπτεία είναι μια διαδικασία εξατομικευμένης μάθησης/εκπαίδευσης για τον εποπτευόμενο σχετικά με τον τρόπο που δουλεύει με τα περιστατικά του. Οι εποπτείες παρέχονται από το χώρο μας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και ακολουθούν το αναπτυξιακό εποπτικό μοντέλο, ενσωματώνοντας τις ανάγκες και τους στόχους που τίθενται κάθε φορά.

Αναπτυξιακό Μοντέλο Εποπτείας

Βασική πεποίθηση του ανατπυξιακού εποπτικού μοντέλου είναι ότι ο άνθρωπος αναπτύσσεται συνεχώς. Ο συνδυασμός της ατομικής εμπειρίας μαζί με τις κληρονομικές πεποιθήσεις, οδηγούν στην προσωπική ανάπτυξη και κατεύθυνση. Βασικός στόχος του μοντέλου αυτού είναι ο εποπτευόμενος να αναπτύξει το μέγιστο των δυνατοτήτων του και να εντοπίσει το προσωπικό του όραμα για το μέλλον του, λειτουργώντας με αυτοπεποίθηση μέσα στον επαγγελματικό του χώρο.

Οι τομείς που εστιάζονται είναι: α) η επίγνωση των προσωπικών δυνατοτήτων και των δυνατοτήτων των άλλων, β) το κίνητρο και τέλος, γ) η αυτονομία

Οι τομείς αυτοί προσαρμόζονται αναλόγως της εμπειρίας του εποπτευόμενου:

Κίνητρο:

 • Εστιάζεται στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων.
 • Υψηλό κίνητρο αλλά και υψηλό άγχος.

Αυτονομία:

 • Έχει ανάγκη από πλήρη οργάνωση, με χαμηλή δυσκολία.
 • Είναι εξαρτώμενος από τον επόπτη.

Επίγνωση:

 • Περιορισμένη αυτο-επίγνωση.
 • Πολύ υψηλή εστίαση στον εαυτό του με υψηλό άγχος για την επίδοση και τις δυνατότητες του.
 • Δυσκολία να εντοπίσει και να ιεραρχήσει τα στοιχεία που λαμβάνει κατά την αξιολόγηση και τη θεραπευτική διαδικασία.

Κίνητρο:

 • Το κίνητρο εξασθενεί.

 • Περιστατικά αυξημένης δυσκολίας μπορεί να επηρεάσουν την αυτοπεποίθηση.

Αυτονομία:

 • Λειτουργεί και εξαρτώμενος και αυτόνομα.

 • Είναι πιο σίγουρος και αρχίζει να χρησιμοποιεί το δικό του τρόπο.

 • Λειτουργεί περισσότερο αυτόνομα και ζητά συγκεκριμένη βοήθεια.

Επίγνωση:

 • Η εστίαση είναι περισσότερο προς το περιστατικό.

 • Καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων και της κοσμοθεωρίας του περιστατικού.

 • Καλύτερος εντοπισμός του τι είναι σημαντικό κατά την αξιολόγηση και τη θεραπευτική διαδικασία.

 • Μπορεί να μπερδευτεί σε κάποιες περιπτώσεις και να χαθεί η αποτελεσματικότητα.

 • Η ισορροπία δεν είναι πάντα δυνατή.

Κίνητρο:

 • Το κίνητρο σταθεροποιείται.

 • Οι αμφιβολίες υπάρχουν, αλλά δεν δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες.

 • Έχει αυτοπεποίθηση ως προς την ικανότητα να μαθαίνει, ενώ αναπτύσσεται και ένα σταθερό κίνητρο για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη.

 • Η επαγγελματική ταυτότητα είναι σημαντική.

Αυτονομία:

 • Αυξημένη αυτο-αποτελεσματικότητα.

 • Είναι περισσότερο ξεκάθαρο το πότε να ζητήσει εποπτεία και συμβουλευτική.

 • Αναγνωρίζει τα όρια και τις δυσκολίες του.

Επίγνωση:

 • Εντοπίζει και αποδέχεται τις προσωπικές δυνατότητες και αδυναμίες.

 • Υψηλή ενσυναίσθηση και κατανόηση.

 • Συνεχώς αυξανόμενη επίγνωση σημαντικών στοιχείων για το εκάστοτε περιστατικό τα οποία χρησιμοποεί κατά τη θεραπευτική διαδικασία.

 • Χρησιμοποιούν τον εαυτό τους ως θεραπευτικό μέσο κατά τις συνεδρίες.

Υπηρεσίες Εποπτείας σε τελειόφοιτους και απόφοιτους επαγγελμάτων υγείας και εκπαίδευσης

Η εποπτεία σε τελειόφοιτους επαγγελμάτων υγείας και εκπαίδευσης λειτουργεί με βασικούς άξονες:

 • Τον προσανατολισμό του εποπτευόμενου στην κατανόηση του ρόλου του και της υιοθέτησης κατάλληλης συμπεριφοράς στο επαγγελματικό πλαίσιο.
 • Την εκπαίδευση σε απαραίτητες δεξιότητες και τεχνικές.
 • Την σύνδεση θεωρίας και πράξης.
 • Την παροχή κατάλληλου υλικού.
 • Την καλλιέργεια του κινήτρου για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και της επαγγελματικής ταυτότητας.

Κάντε κλίκ στον σύνδεσμο ώστε να κλέισετε ένα ραντεβού μαζί μας: Ραντεβού για Εποπτική συνάντηση

ή εδώ αν έχετε απορίες: Επικοινωνία

Μαρτυρίες γονέων

Η μικρή σας ζητάει συνέχεια, ξεκινάμε από το σπίτι και σε όλη τη διαδρομή μας λέει να πάμε στο Δημήτρη.

A.K.

Είχαμε απογοητευτεί μετά την διάγνωση του γιατρού, η Γεωργία μας εξήγησε πως μπορούμε να δουλέψουμε με την Σ. για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της και πραγματικά, καταφέραμε πολλά πράγματα.

M.M.

Όλες οι μαμάδες έχουν να πουν τα καλύτερα για εσάς, να μας πείτε τι κάνετε στα παιδιά και σας αγαπάνε τόσο πολύ.

Κ.Σ.

Άνθρωποι εμπιστοσύνης, που μπορείς να βασιστείς.

Γ.Τ.

Τα παιδάκια στο Αγρίνιο είναι τυχερά που έχουν τέτοιους θεραπευτές.

Π.Π.

Το παιδί περιμένει πως και πως να έρθει να παίξετε μαζί.

Μ.Α.