Η Συγκέντρωση και η Προσοχή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία και στην καλύτερη επίδοση των μαθητών μέσα στη σχολική τάξη. Οι διαδικασίες αυτές, επιτρέπουν στους μαθητές να ‘αποκλείουν’ άσχετες πληροφορίες, όπως εξωτερικούς θορύβους ή ακόμα και δικές τους εσωτερικές σκέψεις και να εστιάζουν σε αυτά που λέγονται από τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό ή τον παιδαγωγό.

Στους μαθητές που παρουσιάζουν Μαθησιακές Δυσκολίες, δυσκολίες στη Γλωσσική ανάπτυξη, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα, η διαδικασίες αυτές δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένες και δημιουργούν επιπρόσθετες ανάγκες κατά τη διδασκαλία.

Οι εκπαιδευτικοί, ως εκ τούτου, κατέχουν κρίσιμο ρόλο στην διατήρηση της προσοχής των μαθητών τους και για το λόγο αυτό μπορούν να εφαρμόσουν στρατηγικές που θα βοηθήσουν στην αύξηση της εστίασης προσοχής και τη συγκέντρωση στους μαθηστές.

  • Δομή της τάξης με αποτελεσματικό τρόπο

Ο περιβάλλον χώρος της τάξης θα πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο δομημένος ώστε να επιτρέπει σε όλους εξίσου τους μαθητές να επικεντρωθούν στον εκπαιδευτικό, εάν χρειαστεί μετακινείστε τα θρανία με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετεί και τον εκπαιδευτικό να προσεγγίζει τους μαθητές και να ελέγχει εύκολα τη συμπεριφορά τους.

  • Σαφείς και συνοπτικές εντολές/οδηγίες

Στην αρχή κάθε μαθήματος, τα παραδείγματα και οι δραστηριότητες που προσελκύουν την προσοχή των μαθητών και τους προετοιμάζουν για το μάθημα. Η χρήση γραπτών ή οπτικών βοηθημάτων (επαναλαμβάνοντας ή ακόμα υπογραμμίζοντας τα σημαντικά) κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα λειτουργήσει επίσης θετικά στην αύξηση της προσοχής.

  • Οργάνωση του μαθήματος

Η μείωση του χρόνου της διάλεξης του εκπαιδευτικού και η ένταξη μέσα στο μάθημα περισσότερων ερωτήσεων και δραστηριοτήτων που απαιτούν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσα στο μάθημα, βελτιώνει τη συμμετοχή των μαθητών, δίνοντάς τους την αίσθηση ότι επιλέγουν και συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.

  • Σωματική κίνηση

Η παροχή ευκαιριών για σωματική κίνηση κατά τη διάρκεια του μαθήματος αυξάνει την ενεργή συμμετοχή του μαθητή (σηκώνονται και γράφουν στον πίνακα, μοιράζουν τετράδια, σβήνουν τον πίνακα κ.α.)

  • Παροχή εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας

Τα μαθησιακά προφίλ των μαθητών μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και αυτό οδηγεί στην ανάγκη διαφορετικών μεθόδων στην παρουσίαση ιδιαίτερα νέων πληροφοριών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν: εικόνες, γραφήματα, διαγράμματα ή ακόμα και μαριονέτες, πρακτικά πειράματα, μουσική κ.α. Παράλληλα, η δημιουργία μικρών ομάδων εργασίας που παρουσιάζουν ένα θέμα, η συζήτηση μεταξύ των μαθητών για ένα κοινό θέμα, φαίνετια και αυτά να συμβάλλουν θετικά στην αύξηση της προσοχής, συγκέντρωση και την ομαλότερη ένταξη των παιδιών μέσα στη σχολική τάξη.

Σοφία Ιατρίδου

Κοινωνιολόγος – Ειδ. Παιδαγωγός

print