Η καλή επικοινωνία εξαρτάται από την καλή άρθρωση. Με τον όρο άρθρωση αναφερόμαστε στον τρόπο που προφέρονται οι ήχοι της γλώσσας. Όταν ένα παιδί έχει δυσκολίες στην παραγωγή συγκεκριμένων ήχων, η καταληπτότητα της ομιλίας μειώνεται, με αποτέλεσμα ο συνομιλητής μερικές φορές να μην κατανοεί το μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει το παιδί. Ο λογοθεραπευτής, δουλεύει με το παιδί με στόχο την σωστή παρραγωγή των φωνημάτων. Οι ασκήσεις αφορούν την παραγωγή των φωνημάτων μόνα τους, σε συλλαβές, λέξεις, φράσεις και προτάσεις. Ο απώτερος σκοπός είναι να βοηθηθεί το παιδί να παράγει τους ήχους/φωνήματα στον αυθόρμητο λόγο και στο διάλογο.

Ο λογοθεραπευτής, μπορεί να δώσει στους γονείς οδηγίες και ασκήσεις για εξάσκηση στο σπίτι. Οι ασκήσεις αυτές δίνουν ευκαιρίες στο παιδί να εξασκηθεί στο περιβάλλον του σπιτιού του με την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της οικογένειάς του.

Ακολουθεί μια λίστα από προτεινόμενες ασκήσεις/δραστηριότητες που μπορεί να κάνει το παιδί στην καθημερινότητα και σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες του λογοθεραπευτή σας.

 1. Kάνω εξάσκηση ____________________________ 20 φορές ενώ ντύνομαι για το σχολείο.
 2. Kάνω εξάσκηση ____________________________ 20 φορές ενώ πάω από το σχολείο προς το σπίτι.
 3. Kάνω εξάσκηση ____________________________ ενώ ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ με τους γονείς μου.
 4. Kάνω εξάσκηση ____________________________ για 5 λεπτά πριν φάω το βραδυνό μου.
 5. Kάνω εξάσκηση ____________________________ 10 φορές πριν κλείσω το φως το βράδυ.
 6. Kάνω εξάσκηση ____________________________ για 5 λεπτά με τον αδερφό/αδερφή μου.
 7. Kάνω εξάσκηση ____________________________ ενώ κάνω μπάνιο.
 8. Kάνω εξάσκηση ____________________________ ενώ παίζει διαφημίσεις η τηλεόραση.
 9. Kάνω εξάσκηση ____________________________ 15 φορές πριν πλύνω τα δόντια μου το βράδυ.
 10. Kάνω εξάσκηση ____________________________ ενώ κάνω ποδήλατο.
 11. Kάνω εξάσκηση ____________________________ ενώ μαγειρεύει η μαμά.
 12. Kάνω εξάσκηση ____________________________ ενώ είμαι στο αυτοκίνητο.

Οι ασκήσεις αυτές είναι απλές ιδέες/προτάσεις για εξάσκηση των φωνημάτων στο σπίτι και σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν τις οδηγίες που λαμβάνουν οι γονείς από το λογοθεραπευτή που γνωρίζει και δουλεύει με το παιδί.

Γεωργία Βορίση

Λογοπεδικός – Σύμβουλος Portage

print