Η δυσαρθρία είναι μία αρθρωτική διαταραχή που προέρχεται από αδυναμία ή παράλυση των μυών που σχετίζονται με την άρθρωση και την αναπνοή.

Η αιτιολογία της δυσαρθρίας σχετίζεται άμεσα με βλάβες των κέντρων ή των νευρικών οδών που μετέχουν στην ομιλία. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να προκληθούν οπουδήποτε (στον φλοιό, στην παρεγκεφαλίδα κ.α.) από επίκτητες ή συγγενείς αιτίες. Η κλινική εικόνα εμφανίζει αναπνευστικές δυσκολίες, διαταραχές φωνής, άρθρωσης, προσωδίας, και αντήχησης.

Τα είδη της δυσαρθρίας ποικίλουν και εξαρτώνται άμεσα από την περιοχή που έχει προσβληθεί. Ενδεικτικά η συνηθέστεροι τύποι δυσαρθρίας είναι:

  • Η σπαστική δυσαρθρία, που εμφανίζεται μαζί με κινητικά – σωματικά  προβλήματα. Όσον αφορά στην ομιλία, εμφανίζουν σημαντική δυσκολία στην αναπνοή με αποτέλεσμα η φωνή να βγαίνει κουρασμένη, χωρίς έμφαση ή ακόμα με τονισμό σε συλλαβές που δεν πρέπει. Η άρθρωση είναι επίσης προβληματική.
  • Η χαλαρή δυσαρθρία, κατά την οποία επηρεάζονται κυρίως οι φωνητικές χορδές που παραλύουν προοδευτικά. Οι αρθρωτικές κινήσεις είναι περιορισμένες καθώς παρατηρείται δυσκινησία στην γλώσσα.
  • Η δυσκινητική δυσαρθρία, που αφορά κυρίως τα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου του Parkinson. Παρατηρείται μειωμένη κινητικότητα των αρθρωτών η οποία σε βαριές περιπτώσεις κάνει την ομιλία να ακούγεται σαν μουρμουρητό.
  • Η αταξική δυσαρθρία, που βασικό χαρακτηριστικό της είναι η σημαντική δυσκολία στην άρθρωση των φωνημάτων. Στην βλάβη αυτή παρατηρούνται διαταραχές και στην προσωδία.

Η πρόγνωση εξαρτάται άμεσα από την ιατρική διάγνωση που συνδέεται με τη δυσαρθρία, την εξέλιξη αλλά και την γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενή. Η ολοκληρωμένη ιατρική παρακολούθηση, παράλληλα με την αποκατάσταση των διαταραχών στην ομιλία, θα πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητη.

Η αξιολόγηση και η θεραπεία πραγματοποιείται από εξειδικευμένο Λογοθεραπευτή και επικεντρώνεται κυρίως στην αναπνοή, τη φώνηση, την κινητικότητα, τη διαδοχοκίνηση, την άρθρωση, την καταληπτότητα και την προσωδία του ασθενή.

Το πρόγραμμα αποκατάστασης θα πρέπει να είναι συστηματικό και εξαρτάται άμεσα από τις προσωπικές ανάγκες και δυνατότητές του ασθενή.

Γεωργία Βορίση

Λογοπεδικός – Σύμβουλος Portage

print