Γεωργία Δ. Βορίση

Λογοπεδικός – Σύμβουλος Πρώιμης Παρέμβασης

Υπεύθυνη θεραπευτικών προγραμμάτων

Σπουδές – Εκπαίδευση

Σύμβουλος Πρώιμης Παρέμβασης – Portage. Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών (2012).

Οικογενειακός Θεραπευτής – θεωρία συστημάτων οικογένειας. Κέντρο Οικογενειακής Θεραπείας και Εκπαίδευσης (Κ.ΟΙ.Θ.ΕΚ.) (2008).

Εξειδίκευση στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία. The Hellenic Association of Continuing Education (THACE) (2008).

B.Sc. Hons in Logopaedics – Queen Margaret University College, Edinburgh (2006).

1ο Ενιαίο Λύκειο Χολαργού (2000).

Κλινική Εμπειρία

❖  2016 – έως σήμερα: Διεπιστημονικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ως Υπεύθυνη Θεραπειών, Λογοπεδικός και Εισηγήτρια εκπαιδευτικών ομιλιών και Σεμιναρίων.

❖  2013 – έως σήμερα: Συντονίστρια σε εκπαιδευτικές και εποπτικές ομάδες θεραπευτών.

❖  2006 – 2016: Ιδιωτικές Θεραπείες σε παιδιά και ενήλικες.

❖  2008 – 2016: Επιστημονικό Κέντρο Ειδικών Θεραπειών ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ως Λογοπεδικός και Εισηγήτρια εκπαιδευτικών ομιλιών και Σεμιναρίων.

❖  2010 – 2015: Μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού ως Clinical mentor της Κλινικής πρακτικής και εισηγήτρια των μαθημάτων: Developmental Language Disorders, Neuromotor Speech Disorders και Acquires Language Disorders, στο τμήμα Λογοθεραπείας του Aegean Omiros College.

❖  2007: Κέντρο Λογοθεραπείας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ως Λογοπεδικός.

❖  2007 – 2008: ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ειδικών Θεραπειών ως Λογοπεδικός.

❖  2007: Κέντρο ΕΠΙΔΟΣΗ ως Λογοπεδικός.

❖  2005 – 2006: Παρέμβαση σε ενήλικες και παιδιά στο εργαστήριο της σχολής: Athens Metropolitan College Laboratory.

❖  2004 – 2006: Παρακολούθηση και δημιουργία θεραπευτικού πλάνου σε παιδιά με Εγκεφαλική Πάρεση. Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων (Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π.)

❖  2003: Εκπαιδευτικές ομάδες παιδιών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Επιστημονικός Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «Victor Artant» – ΝΙΚΗ

❖  2002: Παρακολούθηση και δημιουργία παιδαγωγικών δραστηριοτήτων σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Παιδικός Σταθμός «Ηλιαχτίδα»

Συνεχής Κατάρτιση

2013-2017: Εποπτείες με κ. Βογινδρούκα (2013, Μηνιαίες 7ωρες συναντήσεις)

Intensive Interaction

Δοκιμασία Γλωσσικής Έκφρασης και Αντίληψης

Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου

Δοκιμασία Γραμματικής και Πληροφοριακής Επάρκειας

Κύκλοι Επικοινωνίας

Πρωτόκολλο Κοινωνικών & Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων

Πραγματολογία και Πραγματολογικές Διαταραχές

Lidcombe Programme

TOPL -1, TOPL -2

AQTest

Cast

Αφηγηματικός Λόγος (Αξιολόγηση και παρέμβαση)

Vineland

Επιτελικές Λειτουργίες (Αξιολόγηση και Παρέμβαση)

Ακουστική και Οπτική Προσοχή

2014-2015: Εποπτείες με κ Βουτυράκο (Μηνιαίες 2ωρες συναντήσεις)

Παιδική Κακοποίηση

ICD – DSM • ΔΕΠ-Υ

2014-2015: Εποπτείες με κα Άννη Σαμψωνίδου (Μηνιαίες 2ωρες συναντήσεις)

Σεμινάρια – Εξειδικευσεις

❖  3-4 Μαρτίου 2018: Λεξιπόντιξ: Πρόγραμμα Θεραπείας Τραυλισμού για Παιδιά Σχολικής Ηλικίας – Διερευνητική Διαδικασία/Επίπεδο 1.

❖  15-16 Ιουλίου 2016: Σεμινάριο Συνεργάτες σε δράση: Στρατηγικές Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης για Λογοθεραπευτές & Εργοθεραπευτές. Παιδιατρικό Ινστιτούτο (ΠΑΙΔ.Ι.) ΕΠΕ.

❖  14-15 Μαϊου 2016: Σεμινάριο εκπαίδευσης στο Γλωσσικό Πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ. MAKATON Ελλάς – Ι.Ε.Ε.Λ.

❖  Απρίλιος 2016: Πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης Cygnet Programme. Βεβαίωση επάρκειας Εκπαιδευτή. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών (Ε.ΨΥ.ΜΕ.)

❖  Δεκέμβριος 2015: Αθηνά Τεστ. (ΑΤ20151213001) Κέντρο Στήριξης Παιδιού & Εφήβου Ι.Ν. Παρασκευόπουλος

❖  28-29 Νοεμβρίου 2015: Τhe Evaluation & treatment of Dysphagia in infants & children: a hands on clinical approach. Σ.Ε.Λ.Λ.Ε.

❖  5-6 Σεπτεμβρίου 2015: Γλώσσα και Μάθηση: Αξιολόγηση και παρέμβαση – ΠΛΑΣΗ. Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας

❖  7-9 Ιουνίου 2013: Διαταραχές φωνής: Αξιολόγηση και αντιμετώπιση – Έμφαση σε ενήλικες. Ελληνική Επιστημονική & Εκπαιδευτική Ομάδα Λογοπαθολογίας Γ.Μαλανδράκη.

❖  12 – 13 Μαρτίου 2011: Social Stories & Comic Strip Conversation Workshop. Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ).

❖  15-17 Οκτωβρίου 2010: M.O.R.E.-Στόμα: Ο ρόλος του στην Αισθητητιακή Ολοκλήρωση και στη στάση του στόματος. Παιδιατρικό Ινστιτούτο (ΠΑΙΔ.Ι.) ΕΠΕ.

❖  3-5 Σεπτεμβρίου 2010: Τ.E.A.C.CH. (Treatment and Education of Autistic and Communication-handicapped Children). Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) Παράρτημα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Asheville TEACCH center της Βόρειας Καρολίνας.

❖  2009 – 2010: Μεταμορφώνοντας τους επαγγελματίες σε θεραπευτές: Ετήσιος κύκλος βιωματικών σεμιναρίων. (διάρκεια 120 ώρες) – Κέντρο Οικογενειακής Θεραπείας και Εκπαίδευσης (Κ.ΟΙ.Θ.ΕΚ.)

❖  27 – 28 Φεβρουαρίου 2010: Νοητική Υστέρηση. Επιστημονικό Κέντρο Ειδικών Θεραπειών ‘Ταξίδι στην Ανάπτυξη’.

❖  24 Οκτωβρίου 2009: Ημερίδα: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ – Υ). Χώρος Παιδικής Καλλιτεχνικής Αγωγής «Το Πολύτεχνο».

❖  23-25 Νοεμβρίου 2007: 11ο Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών. «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» – Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών.

❖  16-17 Σεπτέμβρη 2006: Αποκατάσταση παιδιών και ενηλίκων με κοχλιακό εμφύτευμα. Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών.

Συνέδρια

❖  20-22 Μαϊου 2016: 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών. Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών.

❖  20-22 Απριλίου 2007: 1ο Πρακτικό Συμπόσιο Φωνής, Κατάποσης και των διαταραχών τους. Πανελλήνιος Σύλλογος ΩΡΛ, Χειρούργων Κεφαλής και Λαιμού, Ελληνικός Σύλλογος Φωνιατρικής και Διαταραχών Κατάποσης, Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών

❖  15-17 Σεπτέμβρη 2006: 8ο Διεθνές Σεμινάριο ΩΡΛ. Πανελλήνια Εταιρεία ΩΡΛ.

❖  23-25 Ιουνίου 2006: 16ο Σεμινάριο Κλινικής Ακουολογίας – Νευροωτολογίας.

Πανελλήνια Εταιρεία Ακουολογίας – Νευροωτολογίας.

❖  6-9 Απρίλη 2006: Πρόληψη Υγεία 2006. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

❖  10 Δεκέμβρη 2005: 6ο Πανελλήνιο Παιδονευρολογικό Συνέδριο. Ελληνική Παιδονευρολογική Εταιρεία.

Εργασίες – Δημοσιεύσεις

❖  “Συνθεραπεία Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας σε παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: Μελέτη Περίπτωσης” δημοσιεύθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών Λογοθεραπευτών, Αθήνα (20-22 Μαϊου 2016).

❖  “Διαταραχές Λόγου και Ομιλίας σε παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση.” δημοσιέυθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με θέμα ‘Η Ειδική Αγωγή ΑΦΕΤΗΡΙΑ εξελίξεων στη Θεωρία και στην Πράξη’ (16-18 Απριλίου 2010).

❖  Η κοινωνική λειτουργικότητα και η προσαρμογή του ατόμου με μαθησιακές δυσκολίες στο περιβάλλον του σχολείου γενικής εκπαίδευσης (2008).

❖  Development of phonology and phonological working memory in children with Down Syndrome (2006).

Μαρτυρίες γονέων

Η μικρή σας ζητάει συνέχεια, ξεκινάμε από το σπίτι και σε όλη τη διαδρομή μας λέει να πάμε στο Δημήτρη.

A.K.

Είχαμε απογοητευτεί μετά την διάγνωση του γιατρού, η Γεωργία μας εξήγησε πως μπορούμε να δουλέψουμε με την Σ. για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της και πραγματικά, καταφέραμε πολλά πράγματα.

M.M.

Όλες οι μαμάδες έχουν να πουν τα καλύτερα για εσάς, να μας πείτε τι κάνετε στα παιδιά και σας αγαπάνε τόσο πολύ.

Κ.Σ.

Άνθρωποι εμπιστοσύνης, που μπορείς να βασιστείς.

Γ.Τ.

Τα παιδάκια στο Αγρίνιο είναι τυχερά που έχουν τέτοιους θεραπευτές.

Π.Π.

Το παιδί περιμένει πως και πως να έρθει να παίξετε μαζί.

Μ.Α.