Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, η δυσκολία στην επεξεργασία της ομιλίας που παρουσιάζεται σε παιδιά που έχουν διαγνωστεί με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) όπως αυτισμός, asperger κ.α. οφείλεται στην χαμηλή λειτουργικότητα στις ακουστικές λειτουργίες.

Σύμφωνα με ερευνητές του Πανεπιστημίου Rochester (Center Departments of Biomedical Engineering and Neuroscience), η πρόσφατη ανακάλυψη τους θα βοηθήσει στην περαιτέρω έρευνα σχετικά με την δυσκολία των ατόμων με ΔΑΦ στο να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τον μηχανισμό της ομιλίας.

Κατά την Loisa Bennetto (ερευνήτρια του Πανεπιστημίου) “η καθυστέρηση της ανάπτυξης του ακουστικού συστήματος, έχει συσχετιστεί πολλές φορές με δυσκολίες όπως η γλωσσική εξέλιξη”, συνεχίζοντας αναφέρει ότι “ενώ δεν υπάρχει ακριβής συσχετισμός μεταξύ των διαταραχών ακουστικής λειτουργίας και τον αυτισμό, η δυσκολία επεξεργασίας της ομιλίας ίσως συμβάλλει στα κύρια συμπτώματα του αυτισμού”.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 77 αγόρια, ηλικίας 6 έως 17 ετών – 35 με Αυτισμό Υψηλής λειτουργικότητας και 42 νευροτυπικής ανάπτυξης) τα οποια είχαν τυπικές αντιδράσεις σε ακουστικά ερεθίσματα (δεν παρουσίαζαν ακουστική Υπέρ ή Υπό αντιδραστικότητα).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσίασαν μεγαλύτερη δυσκολία στην διάκριση μεταξύ παρόμοιων ηχητικών ερεθισμάτων συχνότητας 1–2 kHz, η οποία είναι σημαντική για την διαδικασία της ομιλίας σε σχέση με τα παιδιά νευροτυπικής ανάπτυξης. Παράλληλα, στην ερευνα αυτή εντοπίστηκε συσχετισμός ανάμεσα στη σοβαρότητα των δυμπλτωμάτων των ΔΑΦ με δυσλειτουργία του κοχλία.

Καταλήγοντας, η ερευνήτρια αναφέρει ότι “σύμφωνα με τα ευρήματα αυτά, μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα με ΔΑΦ στην επεξεργασία των ακουστικών ερεθισμάτων και κατ’ επέκταση στην διαδικασία της ομιλίας με την χρήση κατάλληλων ακουστικών βοηθημάτων.

Διεπιστημονική ομάδα “Λόγος και Πράξη”

Πηγή: International Society for Autism Research, Wiley Periodicals, Inc.

print