Μετά την αξιολόγηση, η οποία περιλαμβάνει τυπικά και άτυπα εργαλεία, καθώς και κλινική παρατήρηση, διαμορφώνεται το Ατομικό Θεραπευτικό Πλάνο (ΑΘΠ), το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις δεξιότητες του παιδιού.Το ΑΘΠ αποτελεί μία διαδικασία κατά την οποία η διεπιστημονική ομάδα, με τη συνεργασία των γονέων, των εκπαιδευτικών/παιδαγωγών και του ιατρού που παρακολουθεί το παιδί, αναπτύσσει το θεραπευτικό πλάνο που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματα της θεραπευτικής διαδικασίας για την θεραπευτική χρονιά.  Βασικός στόχος είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ανάγκες του παιδιού η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη του μέγιστου των δυνατοτήτων του.

Η οικογένεια είναι αναπόσπαστο μέρος της θεραπευτικής διαδικασίας και με το ΑΘΠ μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς και να εντοπίζει τα βήματα που κάνει το παιδί.

Το ΑΘΠ περιλαμβάνει:
  • τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση
  • τους τομείς που δυσκολεύεται
  • τους στόχους που αφορούν το σχολικό έτος ως προς το πρόγραμμα παρέμβασης
  • τους βραχυπρόθεσμους στόχους, τα βήματα δηλαδή που χρειάζεται να επιτευχθούν για να προχωρήσει το παιδί
  • δραστηριότητες, υλικό και προτάσεις υλικού (παιχνίδια, βιβλία, επιτραπέζια κλπ) σχετικά με τον κάθε τομέα που δυσκολεύεται, αλλά και τρόπους που το οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει.

Το σημαντικότερο κομμάτι του ΑΘΠ είναι το γεγονός ότι δεν αποτελεί μια στατική εργασία, αλλά αναδιαμορφώνεται συνεχώς, ακολουθώντας τον ρυθμό ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού.

Μαρτυρίες γονέων

Η μικρή σας ζητάει συνέχεια, ξεκινάμε από το σπίτι και σε όλη τη διαδρομή μας λέει να πάμε στο Δημήτρη.

A.K.

Είχαμε απογοητευτεί μετά την διάγνωση του γιατρού, η Γεωργία μας εξήγησε πως μπορούμε να δουλέψουμε με την Σ. για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της και πραγματικά, καταφέραμε πολλά πράγματα.

M.M.

Όλες οι μαμάδες έχουν να πουν τα καλύτερα για εσάς, να μας πείτε τι κάνετε στα παιδιά και σας αγαπάνε τόσο πολύ.

Κ.Σ.

Άνθρωποι εμπιστοσύνης, που μπορείς να βασιστείς.

Γ.Τ.

Τα παιδάκια στο Αγρίνιο είναι τυχερά που έχουν τέτοιους θεραπευτές.

Π.Π.

Το παιδί περιμένει πως και πως να έρθει να παίξετε μαζί.

Μ.Α.